Dramaťák

1

Logo Loreline

  D ako Dramaťák. Čo však v sebe skrýva toto logo?Ak sa pozriete lepšie, možno uvidíte vidieť dve postavy. Jedna akoby niečo držala a prebodávala druhú, ktorá sa prehába dozadu. Áno, správne, jedna postava naozaj prebodáva tú druhú, resp. ju nabodáva na kôl. Prečo toľko…

5

Na čom záleží?

Tu by mal byť text, ako býva zvykom na našich predstaveniach, ktorý by mal poďakovať… Vlastne komu? Mohol by som vymenovať desiatky ľudí, bez ktorých by náš muzikál neuzrel svetlo sveta. Ale kým začať? Čo zdôrazniť, čo je to najdôležitejšie? Čím definovať dôležitosť? Časom? Broňa…

13

Reportáž z príprav muzikálu

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is a major source of reference for this kind of work.